Automatické zalepovanie Automatické zalepovacie stroje sú určené pre zalepovanie kartónov samolepiacimi páskami zo spodnej i vrchnej strany, vrátane automatického uzatvárania chlopní kartónov.

SIAT SM11 - Automatický zalepovací stroj

Zariadenie SIAT od predajcu s oficiálnym zastúpením pre SIAT S.p.A.

Modelová rada automatických zalepovacích strojov SIAT SM11 s manuálnym nastavovaním rozmeru kartónov, s horným a spodným zalepovaním.

SIAT SM44 - Automatický zalepovací stroj

Zariadenie SIAT od predajcu s oficiálnym zastúpením pre SIAT S.p.A.

Modelová rada automatických zalepovacích strojov SIAT SM44 s automatickým nastavovaním rozmeru kartónov, s horným a spodným zalepovaním.