Stretch Hooder FB1000 Efektívny systém balenia paletových zásielok do fólie technológiou Stretch Hooder FB1000.

Balte do fólie paletové zásielky pri najnižších nákladoch

Stretch Hooder FB1000 ponúka automatické balenie paletových zásielok pomocou stretch hood fólie (fólia vo forme vreca), ktorá je pri aplikácii na paletovú zásielku mechanicky roztiahnutá.

Keď rýchlosť balenia je rozhodujúca

Až 80 zabalených paliet za hodinu

Zariadenie môže pracovať v maximálnej konfigurácii až s 3 samostatnými stretch fóliami rôznych rozmerov. Kapacita balenia sa pohybuje v priemere na úrovni 80 paliet za hodinu. Presný výkon je však závislý na rozmeroch palety a nastavení systému balenia.

Najúspornejší spôsob balenia do fólie

Len nevyhnutné množstvo fólie, nič naviac

Proces aplikácie fólie prebieha mechanicky, bez nutnosti použitia ďalšej dodatočnej energie potrebnej pre zmrštenie fólie. Preto je toto zariadenie vhodné pre balenie akéhokoľvek druhu tovaru, vrátane horľavých a výbušných materiálov, s výnimkou produktov s vysokou teplotou.

Zariadenie je vhodné pre inštaláciu do výbušných prostredí a tiež prostredí so zvýšeným rizikom požiaru. Naviac pri porovnaní s klasickým balením do stretch fólie je táto technológia výrazne úspornejšia na spotrebované množstvo fólie.

Integrácia do dopravníkových tratí

Predurčený pre automatizáciu balenia

Balenie do fólie je so zariadením Stretch Hooder FB1000 plne automatizované. Okrem štandardnej inštalácie stroja je možné naprojektovať komplexný baliaci systém, doplnený o dopravníkovú trať a ďalšie baliace systémy, prípadne implementovať stroj do existujúcich dopravníkových tratí zákazníka.

Pre dokonale odolné balenie

Stretch Hooder FB1000 spoľahlivo zabalí

 • vrecované produkty v papierových aj plastových vreciach,
 • stavebné prvky, dlažby, obklady,
 • nápoje,
 • biela technika,
 • potraviny,
 • sklo a keramika,
 • izolačné materiály,
 • kontajnery a prepravné nádoby,
 • papier,
 • textil.

... a na záver výhody v skratke

 • kapacita balenia 80 paliet za hodinu, 
 • výrazná úspora baliacich materiálov,
 • 100% prachotesnosť a 100% vodotesnosť výsledného balenia,
 • vhodné pre všetky druhy paliet.

Špecifikácia produktu: Stretch Hooder FB1000

Maximálne rozmery palety 1350 x 1150 mm
Minimálne rozmery palety 800 x 600 mm
Výška palety Až do 2100 mm
Hrúbka fólie 60-180 μ
Maximálna hmotnosť nákladu na paletách Až do 2000 kg
Počet návinov fólie v automatickom cykle 1 alebo 2 s automatickým snímaním výšky palety
Stretch Hood FB1000

Stretch Hood FB1000

Stretch Hood FB1000

Stretch Hood FB1000

Bočný pohľad na zásobníky Stretch Hood fólie

Bočný pohľad na zásobníky Stretch Hood fólie

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 1)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 1)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 2)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 2)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 3)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 3)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 4)

Proces balenia do Stretch Hood fólie (fáza 4)

Stretch Hood FB1000 (technický výkres - bočný pohľad A)

Stretch Hood FB1000 (technický výkres - bočný pohľad A)

Stretch Hood FB1000 (technický výkres - bočný pohľad B)

Stretch Hood FB1000 (technický výkres - bočný pohľad B)

Stretch Hood FB1000 (technický výkres - pohľad zhora)

Stretch Hood FB1000 (technický výkres - pohľad zhora)

Máte záujem o tento produkt?

Kód: FB1000
G1kP9ze5DRVEgrB0jLCnaxiITZy6cw

Odošlite nám zoznam produktov a budeme Vás kontaktovať s nezáväznou cenovou ponukou.