SIAT K11, SIAT K12 Zalepovacie hlavy modelových radov SIAT K11 a SIAT K12 pre použitie v zalepovacích strojoch, určené pre lepiacu pásku šírky 38, 50 a 75 mm.

Spoľahlivý základ zalepovacích strojov SIAT

Modelové rady zalepovací hláv SIAT K11 a SIAT K12 zabezpečia spoľahlivú prevádzku zalepovacích strojov SIAT. Dodávajú sa v rôznych konfiguráciach, ktoré sa odvíjajú od:

  • požadovaného rozmeru lepiacej pásky,
  • dĺžky prelepu kartónu,
  • materiálu / povrchovej úpravy (štandard alebo nerezové prevedenie),
  • hlučnosti prelepovania (štandard alebo tiché prevenide).

TIP: Konzultujte s nami Vašu požiadavku na baliace technológie a odporučíme Vám najlepšie riešenie pre Vaše potreby.

Modely v ponuke

  • SIAT K11 - Zalepovacia hlava pre lepiace pásky so šírkou 50 mm.
  • SIAT K11/38 - Zalepovacia hlava pre lepiace pásky so šírkou 38 mm.
  • SIAT K12 - Zalepovacia hlava pre lepiace pásky so šírkou 75 mm.

Kľúčové vlastnosti a technická špecifikácia

Rozmer lepiacej pásky, dĺžka prelepu, vlastnosti

Rozmery lepiacej pásky, dĺžka prelepu
 K11RK12RK11/30K11/38KS11K11SBK11 INOXK12 INOX
Rozmer A 410 mm (max) 410 mm (max) 410 mm (max) 410 mm (max) 410 mm (max) 410 mm (max) 410 mm (max) 410 mm (max)
Rozmer B 50 mm 75 mm 50 mm 38 mm 50 mm 30 mm 50 mm 75 mm
Rozmer C 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm
Rozmer E 50 / 70 mm 50 / 70 mm 30 mm 50 / 70 mm 50 / 70 mm 30 mm 50 / 70 mm 50 / 70 mm
Tichý systém zalepovania Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Štadard Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje
Nerezové prevedenie INOX Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Štadard Štadard

Kombinácie zalepovacích hláv SIAT K11, SIAT K12 so zalepovacími strojmi SIAT

 K11RK12RK11/30K11/38KS11K11SBK11 INOXK12 INOX
SIAT S8  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT S8/4  Voliteľne  Neobsahuje  Štadard  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SK1  Štadard  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SK2  Štadard  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SK2 - 3"  Neobsahuje  Štadard  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM2 Nerezové prevedenie  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Štadard  Voliteľne
SIAT S26  Voliteľne  Štadard  Neobsahuje  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SR4  Štadard Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SR4 - 3"  Neobsahuje  Štadard  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SR46  Voliteľne  Štadard  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT PS50T/B  Štadard  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT XL35  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT XL35/4  Voliteľne  Neobsahuje  Štadard  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT XL46, SIAT XL461  Voliteľne  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM48, SIAT SM481  Voliteľne  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM11  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Štadard  Voliteľne
SIAT SM11/4  Voliteľne  Neobsahuje  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM116  Voliteľne  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM22  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM44-HD & HS  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM44/4 HD & HS  Voliteľne  Voliteľne  Štadard  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT SM446 HD & HS  Voliteľne  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT F44  Štadard  Voliteľne Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT F44 - 3"  Voliteľne  Štadard Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje  Neobsahuje
SIAT F144/F344 Range  Štadard  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne  Neobsahuje  Voliteľne  Voliteľne  Voliteľne
Modelová rada zalepovacích hĺav SIAT K11, SIAT K12

Modelová rada zalepovacích hĺav SIAT K11, SIAT K12

Máte záujem o tento produkt?

Kód: SIAT K11
Yux5KwGLaBbtSVsdDl3C2PFzeEJpkf

Odošlite nám zoznam produktov a budeme Vás kontaktovať s nezáväznou cenovou ponukou.