Motorizované dopravníkové systémy (s pohonom)

Pásové dopravníky – plynulá regulácia posuvu zabezpečí prepravu pevného či sypkého malého ale taktiež veľkého tovaru. Špeciálne ponúkame tiež teleskopické pásové dopravníky určené pre vykládku alebo nakládku pneumatík, kusového tovaru z kamiónov a prepravných kontajnerov.

Priame valčekové dopravníky s reťazovým pohonom - tieto poháňané dopravníky sa využívajú pre prácu v režime premenlivej rýchlosti na transport mäkkého nestabilného tovaru. Preklzom vyrovnáva rýchlosti medzi jednotlivými technologickými operáciami.

Rozťažiteľné valčekové motorizované dopravníky - tieto poháňané dopravníky sú vhodné na zhotovenie priamych, zákrutových dopravných tratí. Ako spádových tak aj rovinných. Dopravníky sa používajú hlavne na prepravu kartónu, aj iného kusového tovaru, sú ideálne pre nakládku vykládku kamiónov v skladovacích centrách.

Pásový priamy

Motorizovaný (poháňaný) pásový dopravník - priamy.

Pásový teleskopický

Motorizovaný (poháňaný) pásový dopravník - teleskopický (FLEXITECH).

Valčekový priamy

Motorizovaný (poháňaný) dopravník valčekový - priamy.

Valčekový rozťažiteľný

Motorizovaný (poháňaný) rozťažiteľný dopravník - valčekový.