Páskovanie oceľovou páskou

Stroje a nástroje na páskovanie oceľovou páskou vrátane príslušenstva pre páskovanie.