Odvíjače lepiacej pásky

H-11

Manuálny aplikátor lepiacej pásky šírky 50 mm.

H-75

Manuálny aplikátor lepiacej pásky šírky 75 mm.

H-15 POLO

Manuálny aplikátor lepiacej pásky šírky 50 mm so systémom tichého odvíjania.