Fakturačné údaje

W rent, s. r. o.
Prečín 277
018 15 Prečín
Slovenská republika

IČO: 46908668
IČ-DPH: SK2023649408
Číslo bankového účtu (IBAN): SK77 7500 0000 0040 1717 9455
Číslo bankového účtu (BBAN): 401 717 9455 / 7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Sídlo spoločnosti

W rent, s. r. o.
Priemyselný areál Považských strojární
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

GPS: 49°07′35.6″ N, 18°24′53.0″ E

Kontaktné údaje


Jozef Kľúčik

konateľ spoločnosti

+421 908 748 396

Milan Lednický

obchodný riaditeľ

+421 915 857 899

B.A. Mária Kališíková

office manažér

+421 42 4321 231

Daniela Minárechová

finančný riaditeľ

+421 905 318 176

Ing. Katarína Ivanová

obchodný manažér

+421 905 714 551

Kamila Romanová

obchodný manažér, objednávky na výrobu lepiacej pásky s potlačou

+421 918 246 699

Andrej Vavro

obchodný manažér

+421 905 627 040

Michal Škrabák

servisný technik

+421 905 670 139

Viliam Letko

sklad a výroba lepiacej pásky s potlačou

+421 42 4321 231

Pavol Mlyniský

servisný technik

+421 915 744 140