Fakturačné údaje

W rent, s. r. o.
Prečín 277
018 15 Prečín
Slovenská republika

IČO: 46908668
IČ-DPH: SK2023649408
Číslo bankového účtu (IBAN): SK77 7500 0000 0040 1717 9455
Číslo bankového účtu (BBAN): 401 717 9455 / 7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Sídlo spoločnosti

W rent, s. r. o.
Priemyselný areál Považských strojární
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

GPS: 49°07′35.6″ N, 18°24′53.0″ E

Kontaktné údaje

BA SI ZM SE MA PK SC GA DS KN NZ LV TO PE MY SA TT PN HC NR BY ZA CA KM MT TR ZC KA BS ZH ZV VK LC RS PT DT BB BR RK DK NO TS LM RA BN TN IL PU PB PD NM PP KK SL LE SN RV GL KS KE PO SB BJ SK SP VT TV MI SO SV HE ML

Ing. Katarína Ivanová

obchodný manažér

+421 905 714 551

Kamila Romanová

obchodný manažér
lepiaca páska s potlačou (objednávky)

+421 918 246 699

Andrej Vavro

obchodný manažér

+421 905 627 040

Ing. Peter Kľúčik

obchodný manažér

+421 905 970 059

Michal Škrabák

servisný technik

+421 905 670 139

Pavol Mlyniský

servisný technik

+421 915 744 140

Patrik Cingel

servisný technik

+421 42 4321 231

Viliam Letko

lepiaca páska s potlačou (výroba)

+421 42 4321 231

Milan Bajza

sklad

+421 42 4321 231

Ing. Matúš Belicaj

konštruktér

+421 907 434 428

B.A. Mária Kališíková

asistentka

+421 42 4321 231

Daniela Minárechová

finančný riaditeľ

+421 905 318 176

Jozef Kľúčik

konateľ spoločnosti, CEO

+421 908 748 396

Milan Lednický

konateľ spoločnosti, CEO

+421 915 857 899