Automatické vertikálne balenie

SIAT WS46/47 - Automatický točňový ovinovací baliaci stroj

Automatický točňový baliaci stroj modelovej rady SIAT WS46/47 pre balenie do stretch fólie, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí baliacich liniek.

SIAT RA - Automatický baliaci stroj s ovinovacím ramenom

Automatický baliaci stroj modelovej rady SIAT RA s ovinovacím ramenom pre balenie do stretch fólie, vhodný pre samostatné baliace stanovište, ale aj pre dopravníkové trate baliacich liniek.

SIAT MANCON - Automatický baliaci stroj s ovinovacím kruhom

Automatický baliaci stroj modelovej rady SIAT MANCON s ovinovacím kruhom pre vertikálne balenie do stretch fólie, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí baliacich liniek.

SIAT AVO/T - Automatický aplikátor reklamnej fólie

Automatický aplikátor modelovej rady SIAT AVO/T pre vertikálnu aplikáciu reklamnej fólie, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí baliacich liniek.