Automatické páskovacie stroje na páskovanie paliet PP a PET viazacou páskou, s horizontálnou a vertikálnou aplikáciou viazacej pásky, určené pre zástavbu do dopravníkových tratí baliacich liniek.

H-aggregat - Automatický páskovací stroj pre horizontálne páskovanie paliet PP/PET páskou

Šírka pásky 9-19 mmRegulácia sily napínaniaNávrh, vývoj, dizajn, konštrukcia W rent

Plne automatický páskovací stroj s horizontálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, pre horizontálne páskovanie paliet, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí automatických baliacich liniek.

S-aggregat - Automatický páskovací stroj pre bočné vertikálne páskovanie PP/PET páskou

Šírka pásky 12-19 mmRegulácia sily napínaniaNávrh, vývoj, dizajn, konštrukcia W rent

Plne automatický páskovací stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, pre bezpaletové vertikálne páskovanie, s páskovacou hlavou umiestnenou zboku, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí automatických baliacich liniek.

V-aggregat - Automatický páskovací stroj pre vertikálne páskovanie paliet PP/PET páskou

Šírka pásky 9-19 mmRegulácia sily napínaniaNávrh, vývoj, dizajn, konštrukcia W rent

Plne automatický páskovací stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, pre páskovanie paliet, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí automatických baliacich liniek.

V-aggregat-L - Automatický páskovací stroj pre vertikálne páskovanie paliet PP/PET páskou

Šírka pásky 9-19 mmRegulácia sily napínaniaNávrh, vývoj, dizajn, konštrukcia W rent

Plne automatický páskovací stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, pre vertikálne páskovanie paliet, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí automatických baliacich liniek.

TP-713H - Plnoautomatický páskovač pre PP/PET pásku

Šírka pásky 9-19 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatický stroj s horizontálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.

OMS 08 - Plnoautomatický páskovač pre PP/PET pásku

Šírka pásky 9-15,5 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatický stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.

OMS 078-082 - Plnoautomatický páskovač pre PP/PET pásku

Šírka pásky 9-15,5 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatický stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.

OMS 078-082 - Plnoautomatický páskovač pre PP/PET pásku

Šírka pásky 9-15,5 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatický stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, s automatickým vkladaním hranolov, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.

OMS AVFP2 - Plnoautomatický páskovač pre PP/PET pásku

Šírka pásky 9-15,5 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatický stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.

OMS 08/2TR 1400 HD - Plnoautomatické baliace centrum

Šírka pásky 9-15,5 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatické baliace centrum - Automatický páskovací stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, s integrovaným baliacim systémom, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.

TP-703 VLM - Plnoautomatický páskovač pre PP/PET pásku

Šírka pásky 9-19 mmRegulácia sily napínania

Plnoautomatický stroj s vertikálnou aplikáciou viazacej pásky PP/PET, určený pre zástavbu do dopravníkových tratí.