Výrobníky výplňových materiálov (2)

Dopravníkové systémy (6)

Odvíjače viazacích pások (11)

Odvíjače strečovej fólie (3)

Odvíjače lepiacej pásky (1)

Príslušenstvo k páskovačom (9)